VANDAAG EEN PASSENDE OPLOSSING

MET DE TECHNOLOGIE VAN MORGEN

Veilig delen met anderen

Blockchain is een bijzonder efficiënte technologie waarover onze specialisten veel kennis in huis hebben. Dankzij blockchain worden gegevens onmuteerbaar, authentiek en transparant vastgelegd zonder dat één centrale autoriteit nodig is. De vraag is waar en hoe u deze blockchain technologie kunt toepassen. Hoe maakt u nou de vertaalslag naar de praktijk, zodat iedereen hiermee kan werken? Uiteraard komen we graag bij u langs om u te informeren over wat onze partners te bieden hebben en kunnen wij u helpen bij de implementatie in uw organisatie.

 

Blockchain technologie is bij uitstek geschikt als:

  • sprake is van een toename van samenwerking en uitwisseling in ketens en netwerken;

  • documenten door meerdere organisaties worden gebruikt en doorgestuurd;

  • sprake is van redundante opslag en uitwisseling van documenten;

  • de herkomst van documenten vaak niet herleidbaar is;

  • integratie met zaaksystemen niet eenvoudig blijkt;

  • uw organisatie aan de slag gaat met de strengere wet- en regelgeving op het gebied van privacy;

  • uw organisatie gebruik wil maken van een digitale handtekening

Veilig delen met SecureShare

 

een veilige oplossing inclusief gebruiksvriendelijke app voor het beschikbaar stellen van informatie, met behoud van controle op wie, hoe lang en hoe vaak de gedeelde inhoud kan inzien.

Voorzieningen beschikbaar via eBurgerpas

 

een in de praktijk beproefde en gebruiksvriendelijke oplossing voor het gebruikmaken van gemeentelijke regelingen en voorzieningen die door aangesloten leveranciers aan burgers worden geleverd. Omdat alle transacties automatisch op de Blockchain worden geregistreerd, kan de administratie en facturatie volledig geautomatiseerd worden afgewikkeld.

Digitaal Waarmerken

Met deze oplossing wordt digitale informatie voorzien van een unieke digitale vingerafdruk en opgeslagen op basis van Blockchain technologie, waardoor deze nooit ongemerkt kan worden gewijzigd of vervangen. Bovendien kan de verstrekker van de informatie garanderen dat de inhoud authentiek is en kan de ontvanger eenvoudig controleren wie de bron is, wanneer het is verstrekt en welke kenmerken het document heeft.

© 2020 NOVATORE