© 2019 NOVATORE

 
Blockchain technologie

Blockchain is een bijzonder efficiënte technologie waarover onze specialisten veel kennis in huis hebben. Met dit ‘systeem’ zijn gegevens onmuteerbaar, authentiek en transparant vast te leggen zonder één centrale autoriteit aan te wijzen. Denk aan facturen, beschikkingen, maar ook bijvoorbeeld aan eigendomsafspraken en berichten. Maar hoe kunt u deze blockchain technologie toepassen? Is de investering ook in uw overheidsorganisatie interessant? En hoe maakt u nou de vertaalslag naar de praktijk, zodat iedereen binnen uw keten hiermee eenduidig werkt? Uiteraard komen we graag bij u langs om u te informeren over de verschillende aanbieders en kunnen wij u helpen bij de implementatie op uw werkvloer. We slaan, kortom, de brug tussen technologie en toepassing in de praktijk.

 

U past deze technologie toe als:

 • sprake is van een toename van samenwerking en uitwisseling in ketens en netwerken;

 • documenten door meerdere organisaties worden gebruikt en doorgestuurd;

 • sprake is van redundante opslag en uitwisseling van documenten;

 • de herkomst van documenten vaak niet herleidbaar is;

 • integratie met zaaksystemen niet eenvoudig blijkt;

 • uw organisatie moet voldoen aan de strengere wet- en regelgeving op het gebied van privacy;

 • uw organisatie gebruikmaakt van elektronisch handtekeningen en/of sprake is van complexe migraties van content bij de introductie van een nieuw systeem.

Process automation

We opereren in een wereld waarin de overheid veel repeterende processen met een hoog volume uitvoert. Dat kan op administratief vlak zijn, maar dat geldt ook voor een besluitvormingsproces. Bij Novatore komen wij graag bij u langs om deze processen, inclusief alle opvattingen van medewerkers, door te nemen met als doel automatisering. In twaalf weken tijd zorgen wij voor de herinrichting van het proces waarbij uniformiteit voorop staat. Met deze blauwdruk gaan wij vervolgens aan de slag met een softwarepartner uit ons netwerk voor de juiste robotisering. Dit houdt in dat de software op basis van de aangegeven inrichting of configuratie het proces overneemt – exact op de wijze die wij met u hebben bepaald. Uiteraard zorgt deze partner voor een volledige implementatie op de werkvoer, waarbij wij waar gewenst nog nazorg bieden.

 

U past dit maatwerktraject toe als:

 • uw organisatie veel repeterende processen in een hoog volume uitvoert;

 • u één blauwdruk van een proces beoogt waarin alle opvattingen zijn meegenomen;

 • lastenverlichting en kostenbesparing uitgangspunten zijn;

 • u administratieve processen efficiënter en meer uniform wilt laten uitvoeren en/of uw besluitvormingsprocessen geautomatiseerd kunnen worden.

Content intelligence

De hoeveelheid informatie in onze werkomgeving groeit enorm. Soms in dusdanige hoeveelheden dat het voor beleidsmedewerkers en andere overheidsfunctionarissen ondoenlijk lijkt om de juiste beslissing te kunnen nemen. Content Intelligence is op uitermate intelligente wijze ondersteunend aan het besluitvormingsproces door de filtering van informatie en de herkenning van patronen. Zeker bij omvangrijke dossiers is volop winst te behalen door de juiste technologie in te zetten. Bij Novatore onderzoeken we graag de mogelijkheden op dit gebied voor uw organisatie. We ondersteunen u bij het in kaart brengen van alle informatiestromen en zijn uitstekend op de hoogte van de leveranciers die inmiddels goede naam in deze relatief nieuwe markt hebben.

 

U past Content Intelligence toe:

 • als middel om beslissingsbevoegde medewerkers te ondersteunen in tijd en kennis;

 • als oplossing waarin de hoeveelheid content dusdanig groot wordt dat medewerkers het overzicht (gaan) verliezen en daardoor de kans bestaat op foutieve beslissingen.