VANDAAG EEN PASSENDE OPLOSSING

MET DE TECHNOLOGIE VAN MORGEN

Automatiseren van administratieve processen

We opereren in een wereld waarin de overheid veel repeterende processen met een hoog volume uitvoert. Dat kan op administratief vlak zijn, maar dat geldt ook voor een besluitvormingsproces. Bij Novatore komen wij graag bij u langs om deze processen, inclusief alle opvattingen van medewerkers, door te nemen met als doel automatisering. In twaalf weken tijd zorgen wij voor de herinrichting van het proces waarbij uniformiteit voorop staat. Met deze blauwdruk gaan wij vervolgens aan de slag met een softwarepartner uit ons netwerk voor de juiste robotisering. Dit houdt in dat de software op basis van de aangegeven inrichting of configuratie het proces overneemt – exact op de wijze die wij met u hebben bepaald. Uiteraard zorgt deze partner voor een volledige implementatie op de werkvoer, waarbij wij waar gewenst nog nazorg bieden.

 

U past dit maatwerktraject toe als:

  • uw organisatie veel repeterende processen in een hoog volume uitvoert;

  • u één blauwdruk van een proces beoogt waarin alle opvattingen zijn meegenomen;

  • lastenverlichting en kostenbesparing uitgangspunten zijn;

  • u administratieve processen efficiënter en meer uniform wilt laten uitvoeren en/of uw besluitvormingsprocessen geautomatiseerd kunnen worden.

Veilig delen met SecureShare

 

een veilige oplossing inclusief gebruiksvriendelijke app voor het beschikbaar stellen van informatie, met behoud van controle op wie, hoe lang en hoe vaak de gedeelde inhoud kan inzien.

Voorzieningen beschikbaar via eBurgerpas

 

een in de praktijk beproefde en gebruiksvriendelijke oplossing voor het gebruikmaken van gemeentelijke regelingen en voorzieningen die door aangesloten leveranciers aan burgers worden geleverd. Omdat alle transacties automatisch op de Blockchain worden geregistreerd, kan de administratie en facturatie volledig geautomatiseerd worden afgewikkeld.

Digitaal Waarmerken

Met deze oplossing wordt digitale informatie voorzien van een unieke digitale vingerafdruk en opgeslagen op basis van Blockchain technologie, waardoor deze nooit ongemerkt kan worden gewijzigd of vervangen. Bovendien kan de verstrekker van de informatie garanderen dat de inhoud authentiek is en kan de ontvanger eenvoudig controleren wie de bron is, wanneer het is verstrekt en welke kenmerken het document heeft.

© 2020 NOVATORE