VANDAAG EEN PASSENDE OPLOSSING

MET DE TECHNOLOGIE VAN MORGEN

Betekenis geven aan inhoud

De hoeveelheid informatie in onze werkomgeving groeit enorm. Soms in dusdanige hoeveelheden dat het voor beleidsmedewerkers en andere overheidsfunctionarissen ondoenlijk lijkt om de juiste beslissing te kunnen nemen. Content Intelligence geeft betekenis aan de inhoud van data en documenten en ondersteunt door de filtering van informatie en de herkenning van patronen op uitermate intelligente wijze het besluitvormingsproces. Zeker bij omvangrijke dossiers is volop winst te behalen door de juiste technologie in te zetten. Bij Novatore onderzoeken we graag de mogelijkheden op dit gebied voor uw organisatie. We ondersteunen u bij het in kaart brengen van alle informatiestromen en zijn uitstekend op de hoogte van de leveranciers die inmiddels goede naam in deze relatief nieuwe markt hebben.

 

U past Content Intelligence toe:

  • als middel om beslissingsbevoegde medewerkers te ondersteunen in tijd en kennis;

  • als oplossing waarin de hoeveelheid content dusdanig groot wordt dat medewerkers het overzicht (gaan) verliezen en daardoor de kans bestaat op foutieve beslissingen.

 

Veilig delen met SecureShare

 

een veilige oplossing inclusief gebruiksvriendelijke app voor het beschikbaar stellen van informatie, met behoud van controle op wie, hoe lang en hoe vaak de gedeelde inhoud kan inzien.

Voorzieningen beschikbaar via eBurgerpas

 

een in de praktijk beproefde en gebruiksvriendelijke oplossing voor het gebruikmaken van gemeentelijke regelingen en voorzieningen die door aangesloten leveranciers aan burgers worden geleverd. Omdat alle transacties automatisch op de Blockchain worden geregistreerd, kan de administratie en facturatie volledig geautomatiseerd worden afgewikkeld.

Digitaal Waarmerken

Met deze oplossing wordt digitale informatie voorzien van een unieke digitale vingerafdruk en opgeslagen op basis van Blockchain technologie, waardoor deze nooit ongemerkt kan worden gewijzigd of vervangen. Bovendien kan de verstrekker van de informatie garanderen dat de inhoud authentiek is en kan de ontvanger eenvoudig controleren wie de bron is, wanneer het is verstrekt en welke kenmerken het document heeft.

© 2020 NOVATORE