top of page
  • novatore

Blockchain: Dé oplossing voor ketensamenwerking!

Doorbraak in efficiënt en veilig berichtenverkeer dankzij Blockchain

In dit artikel wordt een concept gepresenteerd waarin met de principes van Blockchain een andere manier van document beheer mogelijk wordt. Deze alternatieve vorm van gedistribueerd document beheer (distributed content management) maakt uitwisseling van documenten binnen ketens en netwerken vele malen efficiënter, transparanter en veiliger, en in sommige situaties zelfs geheel overbodig. Bij een van de Blockchain pilots binnen de Nederlandse overheid is dit inmiddels onderzocht voor de Strafrechtketen (www.blockchainpilots.nl/resultaten), maar de toepassingsmogelijkheden reiken nog veel verder en kunnen ook al deels binnen het huidige applicatielandschap worden ingevuld.


Huidige praktijk


In veel ketens worden documenten op grote schaal met elkaar uitgewisseld. Er is eerder sprake van een netwerk dan van lineair ketenverkeer. Meestal maken documenten deel uit van een dossier waarin meerdere partijen, op verschillende momenten, documenten kunnen toevoegen.


Het werken met digitale documenten biedt overduidelijk een groot aantal voordelen ten opzichte van het werken met papier. Zo zijn documenten tegelijkertijd vanaf verschillende locaties te raadplegen, te wijzigen en te delen met anderen. Kenmerkend voor de huidige stand van zaken is dat documenten bijna zonder uitzondering in elke organisatie apart worden opgeslagen in een eigen ‘document management systeem’ (DMS) en middels ‘elektronisch berichten verkeer’ met elkaar worden uitgewisseld of verstrekt aan anderen.70 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page