top of page
_M6A6810_edited.jpg

VANDAAG EEN PASSENDE OPLOSSING

MET DE TECHNOLOGIE VAN MORGEN

Betekenis geven aan inhoud

De hoeveelheid informatie in onze werkomgeving groeit enorm. Soms in dusdanige hoeveelheden dat het voor beleidsmedewerkers en andere overheidsfunctionarissen ondoenlijk lijkt om de juiste beslissing te kunnen nemen. Content Intelligence geeft betekenis aan de inhoud van data en documenten en ondersteunt door de filtering van informatie en de herkenning van patronen op uitermate intelligente wijze het besluitvormingsproces. Zeker bij omvangrijke dossiers is volop winst te behalen door de juiste technologie in te zetten. Bij Novatore onderzoeken we graag de mogelijkheden op dit gebied voor uw organisatie. We ondersteunen u bij het in kaart brengen van alle informatiestromen en zijn uitstekend op de hoogte van de leveranciers die inmiddels goede naam in deze relatief nieuwe markt hebben.

 

U past Content Intelligence toe:

  • als middel om beslissingsbevoegde medewerkers te ondersteunen in tijd en kennis;

  • als oplossing waarin de hoeveelheid content dusdanig groot wordt dat medewerkers het overzicht (gaan) verliezen en daardoor de kans bestaat op foutieve beslissingen.

Intelligence
bottom of page