top of page
0677_Novatore_melaniesamat.jpg
CONTENT MANAGEMENT

 

Enterprise Content Management (ECM) is al sinds de jaren 90 een paraplubegrip voor onder andere; content, document, record- en workflow management en gaat over het systematisch en centraal verzamelen en beheren van ongestructureerde informatie binnen een organisatie. ECM is het beheren van verschillende soorten content waaronder multimedia en draagt bij aan het verzorgen en coördineren over hoe content wordt gecreëerd, bewerkt, gepubliceerd, opgeslagen of verwijderd wordt.  

 

Vanuit de theorie maakt Enterprise informatiemanagement (EIM) onderscheid tussen gestructureerde informatie (data) en ongestructureerde informatie (content). Ongestructureerde informatie is voor de informatiehuishouding lastig te interpreteren, omdat de structuur ervan niet altijd duidelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn een Facebookbericht, e-mails, afbeeldingen, video, audio of documenten die gedigitaliseerd zijn. Gestructureerde data kan daarentegen wel duidelijk herleid worden aan gegevens, zoals creditcardgegevens, een SQL-database of een Excel-sheet met gelabelde rijen en kolommen. 

Content Services  

Eerder werd in een blog van Gartner reactie gegeven op de jaarlijkse conclusie van Gartner. Hierin beschreef een Gartner analist dat het begrip ECM langzaamaan verschuift en vervangen gaat worden door het begrip ‘Content Services’. Content Services is een nieuwe technologische ontwikkeling op het gebied van contentmanagement. Het is een soort verzameling van diensten en microdiensten om processen te verbeteren op het gebied van applicaties, platformen en componenten. Hierdoor kan elk type organisatie en of afdeling gebruik maken van deze diensten door workflows te stroomlijnen en processen te automatiseren. Hoewel Content Services sinds de afgelopen jaren steeds meer bekendheid verwierf, is het slechts bij 22% van de organisaties bekend. Wel wordt er volgens Gartner een groeiende marktverschuiving verwacht van ECM en Document Management Solutions naar Content Services, en wordt dit gezien als ‘’the next big step’’ in het optimaal beheren van content.  

 

Er zijn veel alternatieven en tools op de markt beschikbaar als het gaan om het beheren van content voor een organisatie. Het Magic Quadrant Reviews van 2022 van Gartner weergeeft een lijst van actieve Content Services Platforms (CSP) in de huidige markt.

bottom of page