top of page
0722_Novatore_melaniesamat.jpg
DIGITALE TRANSFORMATIE

Digitale transformatie verwijst naar het integreren van digitale technologieën in organisatorische processen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van verbeterde efficiëntie, waarde en innovatie. Dit proces omvat significante veranderingen, aangedreven door informatie-, computer-, communicatie- en connectiviteitstechnologieën. Digitalisering gaat om het omzetten van analoge informatie in digitale vorm. Deze trend is sinds de jaren 90 gegroeid, vooral door de opkomst van het internet. Het strekt zich uit tot het niet alleen digitaliseren van bestaande processen, maar ook tot het nadenken over hoe producten, processen en organisaties positief kunnen veranderen dankzij nieuwe digitale technologieën. 

 

Digitale Transformatie bij de overheid 

De overheid zet in hoog tempo digitale transformaties in gang. Hierbij is het doel om de samenwerking binnen het overheidsdomein te verbeteren en zo een digitale overheid te creëren. Deze digitale overheid streeft naar verantwoorde digitalisering en openheid tegenover burgers en organisaties (Agenda Digitale Overheid, 2021). Overheden consumeren aanzienlijke hoeveelheden content en zijn daardoor grootverbruiker. Het proces van digitale transformatie en digitalisering heeft geleid tot een toenemende vraag naar gestructureerde en beheersbare content voor efficiëntere processen en betere dienstverlening aan burgers en organisaties. 

 

Samengevat is digitale transformatie een proces waarbij digitale technologieën in organisaties worden geïntegreerd om verbeterde efficiëntie en waarde te realiseren. Hierbij speelt digitalisering een sleutelrol, met de overheid als een belangrijke speler die streeft naar een meer open en digitale samenleving. Novatore fungeert als partner in dit traject, waarbij digitale technologie en content een centrale rol spelen in het realiseren van deze doelen. 

 

Novatore begeleidt uitgebreide digitaliseringstrajecten binnen de overheid en fungeert als kennispartner bij het selecteren van leveranciers en pakketten.

GERELATEERDE ARTIKELEN

bottom of page