top of page
0744_Novatore_melaniesamat kopie.jpg
INFORMATIEHUISHOUDING

Informatiehuishouding, ook bekend als informatiemanagement, vormt een essentieel onderdeel van elke organisatie. Het omvat de processen en systemen die worden ingezet om informatie te organiseren, op te slaan en op te halen binnen een organisatie. Deze informatie kan zowel fysieke als digitale vormen aannemen, zoals documenten, dossiers en gegevens. De effectieve beheersing van informatiehuishouding is van groot belang om informatie geordend en gemakkelijk toegankelijk te houden. Bovendien stelt het organisaties in staat om waardevolle gegevens te bewaren voor toekomstig gebruik. Activiteiten binnen informatiehuishouding variëren van gegevensinvoer en archiefbeheer tot informatiebeveiliging. 

De groeiende uitdaging van informatiebeheer 

In onze hedendaagse werkomgeving groeit de hoeveelheid informatie exponentieel. Soms kan dit tot zulke omvangrijke hoeveelheden leiden dat het voor beleidsmedewerkers en overheidsfunctionarissen bijna onmogelijk lijkt om weloverwogen beslissingen te nemen. Hier komt Content Intelligence om de hoek kijken. Content Intelligence geeft betekenis aan de inhoud van data en documenten door informatie te filteren en patronen te herkennen op een intelligent niveau. Vooral bij omvangrijke dossiers kan het juiste gebruik van technologie aanzienlijke voordelen opleveren. Bij Novatore begrijpen we het belang van deze ontwikkeling en verkennen we graag de mogelijkheden voor uw organisatie. We helpen u bij het identificeren van informatiestromen en zijn goed op de hoogte van de leveranciers die in deze opkomende markt bekendheid hebben verworven. 

Toepassen van Content Intelligence: slimme besluitvorming en overzicht 

Content Intelligence wordt toegepast als een krachtig hulpmiddel om beslissingsbevoegde medewerkers te ondersteunen, zowel op het gebied van tijd als kennis. Vooral wanneer de hoeveelheid content zo groot wordt dat medewerkers het overzicht dreigen te verliezen, biedt Content Intelligence een oplossing. Deze technologie voorkomt dat foutieve beslissingen worden genomen door informatie te structureren en relevante patronen bloot te leggen. 

GERELATEERDE ARTIKELEN
bottom of page