top of page
_M6A6810.jpg

BLOCKCHAIN MAAKT KETENSAMENWERKING MOGELIJK

Novatore is betrokken bij een transformatie naar digitaal werken binnen een grote overheidsinstantie. Ruim 2.000 medewerkers voeren voornamelijk op externe locaties hun werk uit. Onderdeel van het traject is het beproeven van blockchain technologie om authentieke documenten met haar ketenpartners uit te wisselen. Doel is een werkomgeving waarin moeiteloos digitaal samengewerkt wordt en complexe controles overbodig zijn. 

_M6A7365.jpg

DIGITAAL WERKEN BINNEN DE STRAFRECHTKETEN

Onze adviseurs hebben aan de basis gestaan van de 

digitale transformatie binnen de strafrechtketen. Dit heeft onder meer geleid tot het advocatenloket waarin op een veilige manier de digitale verstrekking van strafdossiers aan advocaten al ruim 5 jaar de norm is. Naast ons vermogen om gebruikers, ontwerpers en ontwikkelaars samen te brengen en te komen tot iets wat echt werkt, heeft Novatore vanuit landelijk perspectief een belangrijke rol vervuld om draagvlak te creëren. Daarbij was veel aandacht voor het op het juiste moment betrekken van bestuurders, het zorgen voor passende begeleiding van medewerkers en het bieden van de juiste ondersteuning aan leidinggevenden. Deze oplossing zorgde voor een goede basis voor een uitbouw van de digitale keten naar het gerechtshof en het ressortparket.

_M6A6772.jpg

DIGITALE KETENSAMENWERKING

Binnen het justitiële werkveld worden grote hoeveelheden informatie tussen partijen uitgewisseld. Novatore heeft met een pragmatische aanpak een oplossing weten neer te zetten. Deze oplossing maakt het mogelijk dat vijf verschillende partijen (die voorheen alle informatie op papier met elkaar deelden) nu via een OwnCloud applicatie voortaan digitaal met elkaar delen en online documenten kunnen bewerken. Met deze stap op weg naar digitaal samenwerken raken geen dossiers kwijt en is transparantie in de besluitvorming veel beter geborgd. 

_M6A7331.jpg

INKOOPPROCES VERBETERD MET ROBOTISERING

Voor een grote gemeente heeft Novatore in drie maanden een inkoopproces opnieuw ingericht, en gereed gemaakt voor (gedeeltelijke) robotisering. Robotisering van processen is een logische vervolgstap oeze herinrichting. Process automation combineert de sturing op betrouwbaarheid en kosten. Aan de hand van onze aanpak heeft Novatore samen met de directie van deze gemeente, een strategie en een bedrijfsmodel ontwikkeld, gericht op duurzame continue verbetering van processen. Voor implementatie van RPA beschikken onze adviseurs over diepgaande kennis van gemeentelijke processen. We uniformeren werkwijzen en verbinden procesoptimalisatie met robotisering om ervoor te zorgen dat hoogwaardig werk wordt uitgevoerd door experts, en repeterend werk door robots. 

_M6A7337.jpg

TOEPASSING VAN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Om de kenniswerkers binnen de strafrechtketen te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen, is aan Novatore gevraagd welke mogelijkheden daarvoor ingezet kunnen worden. Tijdens dit onderzoek bleek dat deze kenniswerkers handmatig grote hoeveelheden informatie uit allerlei bronnen moeten raadplegen. Tijdens een Proof of Concept is aangetoond dat dit handwerk voor een belangrijk deel kan worden vervangen door de inzet van content intelligence. Deze technologie maakte het mogelijk om de kenniswerker geautomatiseerd alle voor hem relevante informatie aan te reiken zodat sneller en consistentere besluitvorming kon plaatsvinden. 

bottom of page