top of page
  • novatore

Werken onder architectuur anno 2030…

Bijgewerkt op: 17 jan.

Recentelijk verscheen het bericht dat de Architectuur Digitale Overheid 2030 is vastgesteld. Daarin wordt verwezen naar het document waarin de uitgangspunten en architectuur principes worden toegelicht voor bestuurders, beleidsmakers en architecten. In dit document staat de volgende schematische weergave centraal:


Wat het ons laat zien is dat de overheid toewerkt naar een opzet van haar ICT-landschap waarin het transparant moet worden waar gegevens zijn opgeslagen en waar de verschillende overheidsdiensten op basis van services en API’s met elkaar ‘praten’.

Als je niet beter weet zou je zeggen: “wauw, wat een mooie stap voorwaarts!”. Ware het niet dat deze architectuurplaat sterke overeenkomsten vertoont met die van het eerder gepubliceerde Midoffice concept. Dus maar eens in het archief gedoken en daar vinden wij de volgende uitwerking:Deze architectuurplaat is opgesteld in 2008. Dus welbeschouwd is er nu een architectuur voor de overheid vastgesteld voor 2030 die nauwelijks afwijkt van die uit 2008: 22 jaar eerder!

Moeten wij nu de conclusie trekken dat er in 16 jaar niets is gebeurd? Gelukkig niet. Het Midoffice concept heeft ertoe geleid dat het applicatielandschap in gemeenteland, dat al heel lang door grote softwarepartijen wordt gedomineerd, behoorlijk is opengebroken. En dat er nu veel meer mogelijkheden zijn ontstaan om verschillende applicaties op basis van de eerdergenoemde services en API’s met elkaar te laten praten.


Wat wij ook zien is dat op het niveau van de rijksoverheid en grote uitvoeringsdiensten nog wel sprake is van veelal verouderde legacysystemen, maar dat ook zij een voor een inzetten op een vernieuwd en meer flexibel ICT-landschap. Het ombouwen/vernieuwen van hun landschap op zichzelf is al een hele uitdaging, laat staan het dan ook tegelijkertijd stappen nemen om de gegevensuitwisseling tussen elkaar opnieuw op te zetten.


Vanuit Novatore zijn wij bij binnen de overheid bij diverse klanten actief waar deze beweging gaande is. Als specialisten op het gebied van ketensamenwerking, digitale transformatie en contentmanagement, zijn wij vooral actief bij het adviseren en begeleiden van dergelijke impactvolle trajecten.

114 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page