top of page
  • novatore

Kopie van je ID? Niet weggeven!

Veel organisaties vragen nog steeds om een (digitale) kopie van je paspoort of ID-kaart, zonder dat je weet wat hiermee gebeurt en hoe lang deze bewaard wordt. Denk hierbij aan overheidsinstanties, banken, notarissen, werkgevers, levensverzekeraars en onderwijsinstellingen. Steeds vaker blijken deze documenten gebruikt te worden voor identiteitsdiefstal of ander misbruik.


Gelukkig worden we wel een stuk alerter aan wie we kopieën van identiteitsbewijzen versturen. Toch komt het nog vaak genoeg voor dat mensen een kopie van het identiteitsbewijs verstrekken aan een organisatie zonder dat hierop de voor het doel niet noodzakelijke persoonsgegevens zijn afgeschermd, zoals het burgerservicenummer (BSN) of een pasfoto.


Risico’s onderschat

Door middel van het tonen van een identiteitsbewijs kan een persoon zich legitimeren of identificeren tegenover een organisatie. Doel hiervan is het tonen en laten valideren van een identiteit, niet het aan een ander doorgeven van deze gegevens. Met name de risico’s van het delen van deze informatie worden onderschat. Waar overheidsinstanties juist vooruitstrevend zijn met een duidelijke uitleg en handleiding voor het op een veilige manier verstrekken van een kopie van het identiteitsbewijs, blijven andere organisaties hierbij achter.


De rijksoverheid geeft duidelijk aan dat maar een beperkt aantal organisaties om een kopie van jouw identiteitsbewijs mag vragen. Verder is er een app beschikbaar (KopieID) die helpt bij het afschermen van de juiste informatie wanneer een kopie wordt gemaakt. Toch is er een hoop onwetendheid over mogelijke identiteitsfraude en zijn er genoeg mensen die een kopie van het paspoort of de ID-kaart afstaan zonder afschermende maatregelen te nemen.


Digitaal identiteitsbewijs

Zolang er geen goede oplossing is, blijven er risico’s kleven aan het verstrekken en/of laten kopiëren van een identiteitsbewijs. Om die reden heeft Novatore samen met haar partners Plamo en Sphereon een oplossing gerealiseerd waarmee een identiteitsbewijs kan worden gedeeld en door een derde gevalideerd, zonder dat deze gegevens aan de ander worden overgedragen. Deze oplossing voorkomt het verder verspreiden van identiteitsgegevens die je met een ander deelt. Sterker nog, de mogelijkheid voor identiteitsfraude wordt zo goed als weggenomen.


Een andere app die wij samen met dezelfde partners hebben ontwikkeld, biedt de mogelijkheid om bestanden te delen, zonder dat deze worden overgedragen. De ontvanger kan, afhankelijk van de toegekende instelling, het gedeelde bestand voor een bepaalde periode één of meerdere keren raadplegen en de verstrekker kan ten alle tijde de leesrechten intrekken of beperken in frequentie en duur. Verder kan de verstrekker zien of het is gelezen en vragen om akkoord te geven op de inhoud van het bestand.


Kortom, bestanden worden niet overgedragen maar zijn gedurende een bepaalde tijd te raadplegen door een gemachtigde lezer. Zowel verstrekking als leesbevestiging kunnen desgewenst worden opgeslagen op een Blockchain, zodat op een later moment is na te gaan wie welke informatie heeft ingezien en deze opnieuw opgevraagd kan worden waarbij zeker is dat het om dezelfde informatie gaat. Dit geeft de verstrekker een sterkere positie in het delen van zijn gegevens en de ontvanger weet dat de gegevens in de tussentijd zijn gewijzigd. Vanwege de beveiligde omgeving waarin informatie wordt verstrekt en het niet daadwerkelijk overdragen van de gegevens wordt bovendien de kans op misbruik van de gegevens voorkomen.

Veilig delen

Het gebruik van de hiervoor genoemde apps helpt in het veilig kunnen delen van (persoonlijke) gegevens tussen instanties, bedrijven en burgers en het vastleggen van de controle ervan. Het kunnen legitimeren en identificeren van personen is een cruciaal onderdeel in onze samenleving, des te belangrijker is het dat dit op een veilige en verantwoorde manier wordt gedaan.


Meer weten over de mogelijkheden van deze oplossingen voor een specifieke situatie? Neem dan contact op met hans.vlak@novatore.nl of een van onze collega's.92 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page